Нұр-Сұлтан, Қазақстан | 2021/01/17

Нұр-Cұлтан қ., Бейбітшілік көш., 11, 4 қабат

Басқарманың қабылдау бөлмесі: 8 (7172) 55-68-23

Кеңсе: 8 (7172) 55-68-43, a.kairbekova@astana.kz

Баспасөз қызметі: 8 (7172) 55-68-41

Бос орындары

Информация о наличие вакантных должностей по состоянию на 1 августа 2020 года по МО города Нур-Султан

https://uoz.astana.kz/kk/%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d2%9b%d0%b0%d1%83-%d0%ba%d0%b5%d2%a3%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%bd%d1%96%d2%a3-%d0%bc%d2%af%d1%88%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%82/
https://uoz.astana.kz/kk/%d0%bd%d2%b1%d1%80-%d1%81%d2%b1%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d2%9b%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8b-%d3%99%d0%ba%d1%96%d0%bc%d0%b4%d1%96%d0%b3%d1%96%d0%bd%d1%96%d2%a3-%d1%88%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b0%d1%88/
https://uoz.astana.kz/kk/2019-%d0%b6%d1%8b%d0%bb%d2%93%d1%8b-1-%d2%9b%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d2%93%d1%8b-%d0%b6%d0%b0%d2%93%d0%b4%d0%b0%d0%b9-%d0%b1%d0%be%d0%b9%d1%8b%d0%bd%d1%88%d0%b0-%d0%bd%d2%b1%d1%80-%d1%81/