Нұр-Сұлтан, Қазақстан | 2021/04/15

Нұр-Cұлтан қ., Бейбітшілік көш., 11, 4 қабат

Басқарманың қабылдау бөлмесі: 8 (7172) 55-68-23

Кеңсе: 8 (7172) 55-68-43, a.kairbekova@astana.kz

Баспасөз қызметі: 8 (7172) 55-68-41

Пайдалы ақпарат

https://uoz.astana.kz/kk/%d3%a9%d0%ba%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%96%d2%a3-%d1%81%d0%be%d0%b7%d1%8b%d0%bb%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%82%d1%96-%d0%b0%d1%83%d1%80%d1%83/
https://uoz.astana.kz/kk/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%96%d0%bb%d1%96%d0%b3%d1%96%d0%bd%d1%96%d2%a3-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%8b/
https://uoz.astana.kz/kk/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%82%d1%96%d2%a3-%d0%b0%d0%bb%d0%b4%d1%8b%d0%bd-%d0%b0%d0%bb%d1%83/
https://uoz.astana.kz/kk/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%80%d1%83%d0%b4%d1%96%d2%a3-%d0%b0%d0%bb%d0%b4%d1%8b%d0%bd-%d0%b0%d0%bb%d1%83/
https://uoz.astana.kz/kk/%d2%9b%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d2%9b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-1-%d2%9b%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bf-1-%d2%9b%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%bd/
https://uoz.astana.kz/kk/10-%d2%9b%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd-%d0%b4%d2%af%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b6%d2%af%d0%b7%d1%96%d0%bb%d1%96%d0%ba-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8b%d2%9b-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0/
https://uoz.astana.kz/kk/10-%d2%9b%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d2%af%d0%ba%d1%96%d0%bb%d3%99%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b4%d1%96%d0%ba-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8b%d2%9b-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0/

https://uoz.astana.kz/kk/%d0%bd%d2%b1%d1%80-%d1%81%d2%b1%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d2%9b%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8b%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d2%9b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bb-2/
https://uoz.astana.kz/kk/%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%83-%d0%bc%d0%b0%d2%a3%d1%8b%d0%b7%d0%b4%d1%8b/
https://uoz.astana.kz/kk/%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%bd%d1%96%d2%a3-%d0%b0%d0%bb%d0%b4%d1%8b%d0%bd-%d0%b0%d0%bb%d1%83/